چهارشنبه, 13 مرداد 1400
 
Shortcut
مدیر تحقیق و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی : واكسن « كووپارس» ساخت موسسه رازی ، واكسنی در تراز جهانی است  جديد!
کد خبر : ۱۴۷۶۴۸  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۹
کد خبر : ۱۴۷۴۷۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۶۰
دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان در نشست مشترک با رییس سازمان امور عشایر ایران: ایجاد سرفصل های مجزای تحقیقاتی در حوزه عشایر ضروری است  جديد!
کد خبر : ۱۴۷۵۹۷  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۶
کد خبر : ۱۴۷۴۰۰  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۱۴
کد خبر : ۱۴۷۵۶۶  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۵
به منظور بازدید از ایستگاه‌ها و مزارع مختلف تحقیقاتی و تبیین چند طرح پژوهشی دكتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج كشاورزی و هیات همراه به استان خوزستان سفر نمودند 
کد خبر : ۱۴۷۳۹۴  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۴۱
کد خبر : ۱۴۷۴۷۴  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۲
کد خبر : ۱۴۷۳۷۵  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲۵
صفحه1از3123.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0